تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

تجزیه مواد آلی جزئی در تصفیه آب

تصفیه آب

 

نمونه های به دست آمده از روش های جداسازی توضیح داده شده در مقاله “جداسازی مواد آلی در تصفیه آب” عموما حاوی طیف وسیعی از هزاران ترکیب آلی است.انتخاب حلال مناسب می تواند تسهیل کننده ی میزان جداسازی ترکیب باشد.

به هر حال،جداسازی مناسب ترکیب مجزا از ترکیبات مخلوط نیازمند تشخیص واضح‌ و تعیین کیفی و کمی مواد شیمیایی مجزا می باشد.مؤثرترین تکنیک در سیستم های تصفیه آب صنعتی برای تجزیه ی ترکیبات مخلوط،کروماتوگرافی است.

دو روش معمول به کار گرفته شده کروماتوگرافی برای آنالیز مواد آلی آلوده کننده در محیط شامل کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد است.

در کروماتوگرافی گازی ترکیب مجزا از یک قسمت جداسازی می شود و به وسیله ی مکانیزم جذب سطحی،ترکیبات فرار از طریق گاز حامل خنثی (برای مثال نیتروژن یا هلیوم) بر روی سطح جامد (adsorption) انتقال می یابند؛ یا در بالاتر از نقطه‌ی جوش مایع با فاز نگهدارنده ی جامد (partition)،ترکیب می شود.

در کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد،جریان حامل شامل یک حلال یا مخلوطی از حلال ها است که تحت فشار زیاد نگهداری می شود.راندمان فرآیند جداسازی،تعامل پیچیده‌ای از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نمونه‌ی مخلوط،گاز یا حلال حامل و فاز ساکن جامد یا مایع می باشد.

 

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

مقالات مرتبط :

تصفيه آب پرورش ماهي

تصفیه آب استخر

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب

طعم و بوی آب در دستگاه تصفیه آب

تشخیص و کیفیت سنجی دستگاه تصفیه آب صنعتی

مطالعه کنید...
گسترش معیارها در فرآیندهای آب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش