تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

جداسازی مواد آلی در تصفیه آب

چندین روش در تصفیه آب صنعتی برای جداسازی مواد آلی از آب وجود دارد که در شکل ۱ نشان داده شده است.در مجموع،این تکنیک های تصفیه آب توانایی زیادی در تجزیه مواد شیمیایی دارند.چهار روش که معمولا برای جداسازی مواد آلی آلوده کننده از آب استفاده می شود به شرح زیر است:

۱- تله جدا کننده دینامیکی،

۲- استخراج مایع در مایع،

۳- جذب سطحی رزین و شستشو،

۴- زدایش گاز در مدار بسته.

 

جداسازی مواد آلی در تصفیه آب

جداسازی مواد آلی در تصفیه آب

شکل ۱ – جداسازی ترکیبات آلی در آب بر اساس وزن مولکولی،قطبیت و فراریت.

 

جداسازی مواد آلی در تصفیه آب 2

جداسازی مواد آلی در تصفیه آب ۲

شکل ۲ – روش های تجزیه‌ای کاربردی به منظور اندازه گیری آلاینده های آلی در آب

توضیحات بیشتر هر روش در جدول ۱ آمده است.برای توضیح نقطه جوش و غلظت فاز مایع ترکیبات آلی و آنالیز آن ها،به شکل ۲ مراجعه کنید.نواحی تحت پوشش فن آوری های آزمایشگاهی توضیح داده شده در جدول ۱ که می تواند برای آلوده کننده های آلی در آب کاربردی باشد در شکل ۲ ارائه شده است.در غلظت های متفاوت ممکن است یک روش ویژه برای مشخص کردن یک نوع ترکیب خاص مورد استفاده قرار گیرد.روش های تیتریمتری برای آنالیز بیشتر مواد در غلظت زیاد استفاده می گردد و برای سنجش مقادیر کم باید از روش های اختصاصی تر استفاده گردد.

تکنیک تله جدا کننده‌‌ی دینامیکی تنها روش موجود برای بازیافت حلال در نقطه جوش پایین است.تکنیک زدایش گاز در سیستم مدار بسته دارای پایین ترین سطح آشکارسازی در بین روش های توضیح داده شده است.بنابراین مواد غیر فراری مانند DDT و chrysene نمی توانند سریعا از آب جداسازی و به وسیله‌ی این روش مورد آنالیز واقع شوند. این‌چنین ترکیباتی به وسیله جذب سطحی رزین یا استخراج مایع در مایع آشکارسازی می شوند.

مطالعه کنید...
دستگاه تصفیه آب سافت واتر

 

جداسازی مواد آلی در تصفیه اب3

جدول ۱ – توصیفی از روش های استفاده شده برای جداسازی ترکیبات آلی در نمونه‌های آب

 

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

مقالات مرتبط

تصفيه آب پرورش ماهي

تصفیه آب استخر

تجزیه مواد آلی جزئی در تصفیه آب

تشخیص و کیفیت سنجی دستگاه تصفیه آب صنعتی

طعم و بوی آب در دستگاه تصفیه آب

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش