قانون گاز ایده آل

قانون گاز ایده آل

قانون گاز ایده آل


قانون گاز ایده آل – تخصصی رشته ی تصفیه آب

قانون گاز ایده آل،با توجه به قانون بویل (در دمای ثابت حجم گاز نسبت عکس با فشار دارد) و قانون چارلز (در فشار ثابت حجم گاز نسبت مستقیم با دما دارد) به دست آمده است و برای افرادی که به طور تخصصی در طراحی دستگاه تصفیه آب مخصوصا دستگاه صنعتی فعالیت میکنند بسیار مفید است :

PV = nRT

=P فشار مطلق atm

=V حجم گاز،برحسب لیتر یا مترمکعب

=n تعداد مول گاز،mol

=T دما،درجه سانتی گراد،K(273.15)

=R ثابت جهانی قانون گاز،0.08205 atm/(mole/L).K=0.00008205 atm/(mole/m3).K

با استفاده از قانون عمومی گاز،می توان نشان داد که حجم یک مول گاز در دما (0 ˚C , 32˚F) و فشار (1atm) استاندارد،برابر با 22.414 L می باشد:

 V= nRT/P=((1mole)[0.08205atm/(mole/L).K]×[(273+0)K])/1atm=22.414L

رابطه ی زیر،بر اساس قانون عمومی گاز است،که برای تبدیل غلظت گاز به ppmv و قابل استفاده است:

µg / m^3= ((concentration,ppm_v)(mw,g/mole of gas)(〖10〗^6 µg/g))/((22.414×〖10〗^(-3) m^3/mole of gas))

 

 

برای مثال،در شرایط استاندارد(0 ˚C , 1atm)غلظتی معادل (در واحد حجم) از هیدروژن سولفوره (H2S) در شرایط استاندارد برابر با 13.684 است.

9 ppm_v=((9m^3)/(〖10〗^6 m^3 ))[((34.08g/mole H_2 S))/((22.414×〖10〗^(-3) m^3/moleH_2 S))]((〖10〗^6µg)/g)=13.648 µg / m^3

قانون گاز ایده آل

قانون گاز ایده آل

مقالات مرتبط :

گازهای موجود در آب

طعم و بو در آب های زیرزمینی و TDS

اثرات ترکیبات معدنی و آلی مصنوعی دستگاه تصفیه آب

اندازه گیری طعم و بو در دستگاه تصفیه آب

پیدایش گازهای طبیعی ۱

تصفیه سه گاز مهم آب

پیدایش گازهای طبیعی ۲

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ