اثرات ترکیبات معدنی و آلی مصنوعی دستگاه تصفیه آب

اثرات ترکیبات معدنی و آلی مصنوعی دستگاه تصفیه آب

اثرات ترکیبات معدنی و آلی مصنوعی دستگاه تصفیه آب


ترکیبات معدنی به طور طبیعی باعث ایجاد طعم یا بو در آب های سطحی می شوند.برای مثال،یون های آهن و منگنز (Mn2+,Fe2+) و سولفیدها به چند دلیل در آب های سطحی پدیدار می شوند:لایه بندی حرارتی در دریاچه ها و تقلیل اکسیژن در لایه زیرین دریاچه و مخازن که ممکن است باعث کاهش آهن نامحلول و رسوب منگنز شوند،این مواد در هنگام اختلاط و برگشت آب در مخازن و دریاچه ها،در آب انتشار می یابند.ترکیبات خاص،به وسیله ی شرایطی از قبیل PH و سطح اکسیژن محلول (DO) قابل تعیین هستند.

سایر یون های فلزی در غلظت مناسب ممکن است باعث ایجاد طعم آب تولیدی دستگاه تصفیه آب شوند.آستانه طعم برای چندین فلز و بعضی از مواد معدنی و آلی مصنوعی در دستگاه تصفیه آب در جدول 1 ذکر شده است.

جدول 1 – آستانه ی طعم برای برخی از مواد

اثرات ترکیبات معدنی و آلی مصنوعی دستگاه تصفیه آب

اثرات ترکیبات معدنی و آلی مصنوعی دستگاه تصفیه آب

منبع: (1960)Cohen et al.

a.به وسیله ی فعالیت کلر بر روی فنل ایجاد شده است.

b.آستانه به وسیله ی 5% فنول تشخیص داده می شود.

شاید بیشترین علت شکایات مصرف کنندگان درباره ی طعم و بو با منشأ انسانی،کلرزنی آب در تصفیه خانه ها و انواع دستگاه تصفیه آب است.آستانه ی طعم برای کلر در آب در pH طبیعی در حدود 0.2 میلی گرم بر لیتر می باشد.حد آستانه تا حدود 0.5 میلی گرم بر لیتر در هر واحد pH افزایش می یابد.

آستانه ی بو در برخی از محصولات واکنش گاز کلر(مانند تری کلرید نیتروژن)نسبت به سایر محصولات کمتر می باشد،در مطالعات انجام شده بر روی طعم آب فلوئوردار،آستانه ی طعم فلوئورید سدیم در حدود 2.4 میلی گرم بر لیتر به دست آمده است.با وجود این که یک طعم خاص،حاکی از وجود ترکیبی نامطلوب است،اما لزوما به معنی رد منبع تأمین آب از سوی مصرف کننده حتی در غلظت های بالاتر از حد آستانه نمی باشد(see,eg,Bruvold et al.,1967).

بوهای فنلی به طور متداول در آب های رودخانه هایی که پذیرنده ی پساب صنایع می باشند،دیده شده است. گزارش پزشکی به دست آمده نشان می دهد که اغلب بوها مربوط به فنول نبوده و در واقع مربوط به ترکیبات کلرداری است که به وسیله ی کلرزنی آب خام و در نتیجه واکنش کلر با دیگر ترکیبات آلی سنتتیک دستگاه تصفیه آب تشکیل می شوند.علاوه بر این،آفت کش ها و حلال های آلی استفاده شده در صنایع ممکن است باعث ایجاد طعم و بوهای بسیار نامطلوبی شوند. این ترکیبات مشکلات زیادی را به وجود می آورند؛اما با افزایش کنترل سازمان ها،ممکن است به طور مؤثری از ورود آن ها به منابع آب جلوگیری شود.

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

 مقالات مرتبط:

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

منابع مولد طعم و بو در منابع دستگاه تصفیه آب

اندازه گیری طعم و بو در دستگاه تصفیه آب

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ