مقالات تصفیه آب, همه چیز درباره دستگاه تصفیه آب

پیدایش گازهای طبیعی ۱

پیدایش گازهای طبیعی در سیستم های تصفیه آب (بخش اول)

معمولا گازهای نیتروژن،اکسیژن،کربن دی اکسید،آمونیاک،هیدروژن سولفید و متان در آب های تصفیه نشده یافت می شوند.که امکان حذف آنها در دستگاه تصفیه آب وجود دارد . آمونیاک،هیدروژن سولفوره و متان معمولا از تجزیه مواد آلی در شرایط بی هوازی به وجود می آیند.به طور طبیعی نیتروژن،اکسیژن و کربن دی اکسید در آبی که با اتمسفر در تماس است،وجود دارند.اگرچه این گازها منشأ بیولوژیکی نیز دارند و از فرآیندی مانند تثبیت نیتروژن اتمسفر،فتوسنتز و تنفس تولید می شوند.

نیتروژن در فرایند تصفیه آب

گاز نیتروژن ۷۸% اتمسفر را تشکیل می دهد و ممکن است در آب به صورت N۲ یا N۲O یافت شود.گاز نیتروژن در اثر دنیتریفیکاسیون در آب نیز تولید می شود.معمولا گاز نیتروژن در فرآیندهای تصفیه آب اهمیت چندانی ندارد؛با این وجود اغلب با استفاده از گاز نیتروژن می توان گازهای دیگر مانند اکسیژن را از آب خارج کرد.

اکسیژن در فرایند تصفیه آب

میکروارگانیسم های هوازی و همچنین گونه های آبزی برای تنفس نیاز به اکسیژن محلول دارند.اکسیژن دومین گازی است که به فراوانی در اتمسفر یافت می شود(۲۱%) اما قابلیت انحلال کمی در آب دارد.غلظت اشباع اکسیژن محلول (DO) در آب به دما و فشار بستگی دارد.با استفاده از قانون هنری،غلظت اشباع آب در شرایط استاندارد (۱اتمسفر و ۰ درجه سانتی گراد)۱۴.۶ میلی گرم بر لیتر و مقدار آن در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر ۹.۱ میلی گرم بر لیتر می باشد.

آب های طبیعی و تصفیه نشده از طریق ۱) انتشار اکسیژن در اتمسفر   ۲)اکسیژن به دست آمده از جلبک و گیاهان آبی،اکسیژن دار می شوند.

سرعت جذب اکسیژن از اتمسفر با کمبود اکسیژن محلول و تلاطم آب مانند حرکت سریع رودخانه ها و آبشارها متناسب است.تولید اکسیژن در نتیجه ی عمل فتوسنتز جلبک های رسوبات و صخره های جریان های کم عمق آب های تمیز،و جلبک های معلق در آب های عمیق (جایی که جستجو برای نور از رشد چسبیده ی آن ها جلوگیری می کند)، صورت می گیرد.اکسیژن تولید شده توسط جلبک ها تنها در طول روز رخ می دهد و هنگامی که تشعشع خورشید ماکزیمم باشد تولید اکسیژن بیشتر می شود که این موارد در طراحی دستگاه تصفیه آب باید مد نظر قرار داده شود .

در شب تنفس جلبکی اکسیژن را از ستون آب حذف می کند،و همان طور که در شکل ۱ به طور واضح نمایش داده شده است،دوباره وارد سیکل روزانه می شوند.فرآیند فتوسنتز جلبک ها و ارگانیسم های آبزی دیگر که در آب های طبیعی دیده می شود،ممکن است غلظت اکسیژن محلول را به حالت فوق اشباع برسانند.حضور اکسیژن در آب باعث خوردگی لوله های فلزی و اجزای آن می شود.برای کاربردهای دیگر از قبیل تأمین آب تغذیه ی دیگ های بخار،حذف اکسیژن مانع از خورندگی اجزای فلزی پایین دست جریان می شود.

 

پیدایش گازهای طبیعی 1

پیدایش گازهای طبیعی ۱

 

شکل ۱ – تغییرات روزانه در پارامترهای کیفیت آب در رودخانه ی Trinity

 

333

مقالات مرتبط :

قانون گاز ایده آل

گازهای موجود در آب

طعم و بو در آب های زیرزمینی و TDS

منابع مولد طعم و بو در منابع دستگاه تصفیه آب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *