تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

نحوه گندزدایی و تصفیه بوی آب

گازهای افزوده شده جهت گندزدایی و کنترل بو در آب

در فرآیند تصفیه آب آشامیدنی از مکانیزم های مختلفی برای کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و بوهای نامطبوع استفاده می شود.معمولا در تصفیه خانه ها بیشتر از گاز کلر استفاده می گردد،گاز ازن نیز در تعدادی از موارد به کار گرفته شده است.

الف) کلر

معمولا برای گندزدایی شبکه های آب رسانی خانگی به آب های سطحی بیشتر از آب های زیرزمینی گاز کلر اضافه می گردد.موقعی که گاز کلر به آب اضافه می شود،به ترتیب واکنش های هیدرولیز و یونیزاسیون رخ می دهد،یون هیپوکلریت (HOCL) و یون کلریت (OCL) تشکیل می گردد.از بین این دو، HOCLاثر گندزدایی قوی تری دارد.کلر باقیمانده،شامل مجموع HOCL و OCL است،که به عنوان معیاری از اثربخشی کلر در اطمینان یافتن از کیفیت آب در سیستم توزیع به کار می رود.

ب) ازن

گاز ازن به عنوان اکسید کننده ای قوی برای گندزدایی و از بین بردن طعم و بو از منابع آب به کار می رود.معمولا ازن به عنوان گندزدا در اروپا بیشتر از ایالات متحده به کار گرفته شده است.گاز ازن در راکتور ازن زنی پراکنده می شود و مانند کلر،باقیمانده ندارد.ازن گاز پایداری نبوده،بنابراین باید در محل تولید گردد.

نحوه گندزدایی و تصفیه بوی آب

نحوه گندزدایی و تصفیه بوی آب

333

 

مقالات مرتبط :

تصفیه سه گاز مهم آب

پیدایش گازهای طبیعی ۲

پیدایش گازهای طبیعی ۱

قانون گاز ایده آل

گازهای موجود در آب

بهترین فن آوری تصفیه آب

گندزدایی آب

تصفیه آب و ترکیبات آلی ایجاد شده حاصل از گندزدایی آب

مطالعه کنید...
تبلیغات تلویزیونی تصفیه آب معصومی
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش