مقالات تصفیه آب, همه چیز درباره دستگاه تصفیه آب

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

بیش ترین مشکلات طبیعی ایجاد بو در آبرسانی شهری،ناشی از رشد و فساد جلبک،آکتینومیست ها،و میکروارگانیسم های دیگر در دستگاه تصفیه آب می باشند.یک توصیف کیفی از ارتباط بین طعم و بو و تعدادی از جلبک ها در جدول ۱ ارائه داده شده است.لیست گسترده تری در این رابطه توسط پالمر(۱۹۵۹) ارائه شده است.

جدول ۱ – طعم و بوهای ایجاد شده مرتبط با جلبک های مختلف در دستگاه تصفیه آب

طعم و بوهای ایجاد شده مرتبط با جلبک های مختلف در دستگاه تصفیه آب

طعم و بوهای ایجاد شده مرتبط با جلبک های مختلف در دستگاه تصفیه آب

 

منبع:اقتباس از Palmer(1959).

a.جلبک سبز – آبی در طبقه بندی جدید جز سیانوباکتریاها است.مدت کوتاهی جزء جلبک ها در نظر گرفته می شدند.

سیانوباکتریا(جلبک سبز – آبی)،جلبک های سبز،دیاتومه ها و فلاژل ها گروه های ایجاد کننده ی طعم و بوهای مختلف در آب و درنتیجه دستگاه تصفیه آب هستند.در بین این گروه ها،آنابنا و اوسیلاتریا،سیانوباکتریای ایجاد کننده ی بو می باشند،اولوتریکس و سودوموناس،جلبک های سبزی هستند که در آب ایجاد مزه شیرین و بوی چمن می کنند.استریونلا،یک دیاتومه است که باعث ایجاد طعم در بعضی مناطق می گردد،تصویر آن را شکل ۱ نمایش داده شده است.

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

 

شکل ۱ – استریونلا،یک دیاتومه که اغلب برای شناسایی طعم و بو مورد بررسی قرار می گیرد.

بوی جلبک ها ناشی از ترکیبات به وجود آمده از تجزیه ی آن ها توسط باکتری ها،مواد دفعی،ویا ناشی از خود آنها است.ژئوسمین مشهورترین متابولیت تولید کننده ی بو است.این بو مسئول ایجاد بوی کپک و بوی خاک در منابع آب است.ژئوسمین اولین بار از طریق کشت آکتینومیست ها توسط Gerber & Lechevalier در سال ۱۹۶۵ شناسایی شد،اما از آن زمان به بعد نیز تولید آن توسط گونه های مختلف سیانو باکتریا گزارش شده است.متیل ایزوبورنئول دیگر ترکیب معمود ایجاد کننده ی طعم و بو به وسیله ی آکتینومیست ها و سیانو باکتریا به خصوص اوسیلاتوریا در دستگاه تصفیه آب می باشد.

شرایط لازم برای تحریک متابولیکی ایجاد کننده ی طعم و بوی ناشی از جلبک ها که در محیط آبی،به وضوح شناخته نیست.متابولیک های بی شماری به وسیله ی گونه های مختلف جلبک ها مشکلات طعم و بو را ایجاد می کنند.بنابراین،توصیف اثرات ناشی از تولید طعم و بو به وسیله ی جلبک ها بدون شناخت گونه های ویژه جهت جلوگیری از شرایط شیوع شان غیر ممکن است.

آکتینومیست ها باکتری های کپک مانندی هستند که در نتیجه ی هاگ گذاری و میسیلیوم(ارگانیسم های رشته ای شکل) تکثیر می یابند.آن ها از اصلی ترین تجزیه کنندگان میکروباکتریایی هستند که بعد از شکوفایی جلبکی حاصل از انواع سیانوباکتریا مشاهده شده اند(Silvery & Roach,1964).استرپتومیست ها معمول ترین گونه های حاضر در منابع آب هستند،اما میکرومونواسپرا و نوکاردیا نیز ممکن است یافت شوند.در آب سطحی،مشکلات طعم و بو به رشد جلبک ها و تجزیه ی بیولوژیکی آن ها نسبت داده می شود، و اغلب رابطه ی همزیستی بین ارگانیسم های مختلف وجود دارد،مانند جلبک و آکتینومیست ها.

در سال های اخیر خصوصیات شیمیایی ترکیبات ایجاد کننده ی بوهای ناشی از جلبک،سیانوباکتریا و آکتینومیست ها به طور دقیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.ساختار ترکیبات جداسازی شده ی ناشی از ارگانیسم های آبی مولد بو در جدول ۲ ارائه شده است.همان گونه که انتظار می رود،ترکیبات ایجاد کننده ی بو از ترکیبات نسبتا ساده ای مانند مرکاپتان ها تا ترکیبات پیچیده ای مانند MIB متغیر می باشند.

جدول ۲ – ساختار های انواع ترکیبات جداشده از میکروارگانیسم های ایجاد کننده ی بو در محیط آبی

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب2

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب۲

 

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

مقالات مرتبط :

منابع مولد طعم و بو در منابع دستگاه تصفیه آب

اندازه گیری طعم و بو در دستگاه تصفیه آب

تشخیص و کیفیت سنجی دستگاه تصفیه آب صنعتی

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *