مقالات تصفیه آب, همه چیز درباره دستگاه تصفیه آب

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

بیش ترین مشکلات طبیعی ایجاد بو در آبرسانی شهری،ناشی از رشد و فساد جلبک،آکتینومیست ها،و میکروارگانیسم های دیگر در دستگاه تصفیه آب می باشند.یک توصیف کیفی از ارتباط بین طعم و بو و تعدادی از جلبک ها در جدول ۱ ارائه داده شده است.لیست گسترده تری در این رابطه توسط پالمر(۱۹۵۹) ارائه شده است.

جدول ۱ – طعم و بوهای ایجاد شده مرتبط با جلبک های مختلف در دستگاه تصفیه آب

طعم و بوهای ایجاد شده مرتبط با جلبک های مختلف در دستگاه تصفیه آب

طعم و بوهای ایجاد شده مرتبط با جلبک های مختلف در دستگاه تصفیه آب

 

منبع:اقتباس از Palmer(1959).

a.جلبک سبز – آبی در طبقه بندی جدید جز سیانوباکتریاها است.مدت کوتاهی جزء جلبک ها در نظر گرفته می شدند.

سیانوباکتریا(جلبک سبز – آبی)،جلبک های سبز،دیاتومه ها و فلاژل ها گروه های ایجاد کننده ی طعم و بوهای مختلف در آب و درنتیجه دستگاه تصفیه آب هستند.در بین این گروه ها،آنابنا و اوسیلاتریا،سیانوباکتریای ایجاد کننده ی بو می باشند،اولوتریکس و سودوموناس،جلبک های سبزی هستند که در آب ایجاد مزه شیرین و بوی چمن می کنند.استریونلا،یک دیاتومه است که باعث ایجاد طعم در بعضی مناطق می گردد،تصویر آن را شکل ۱ نمایش داده شده است.

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

 

شکل ۱ – استریونلا،یک دیاتومه که اغلب برای شناسایی طعم و بو مورد بررسی قرار می گیرد.

بوی جلبک ها ناشی از ترکیبات به وجود آمده از تجزیه ی آن ها توسط باکتری ها،مواد دفعی،ویا ناشی از خود آنها است.ژئوسمین مشهورترین متابولیت تولید کننده ی بو است.این بو مسئول ایجاد بوی کپک و بوی خاک در منابع آب است.ژئوسمین اولین بار از طریق کشت آکتینومیست ها توسط Gerber & Lechevalier در سال ۱۹۶۵ شناسایی شد،اما از آن زمان به بعد نیز تولید آن توسط گونه های مختلف سیانو باکتریا گزارش شده است.متیل ایزوبورنئول دیگر ترکیب معمود ایجاد کننده ی طعم و بو به وسیله ی آکتینومیست ها و سیانو باکتریا به خصوص اوسیلاتوریا در دستگاه تصفیه آب می باشد.

شرایط لازم برای تحریک متابولیکی ایجاد کننده ی طعم و بوی ناشی از جلبک ها که در محیط آبی،به وضوح شناخته نیست.متابولیک های بی شماری به وسیله ی گونه های مختلف جلبک ها مشکلات طعم و بو را ایجاد می کنند.بنابراین،توصیف اثرات ناشی از تولید طعم و بو به وسیله ی جلبک ها بدون شناخت گونه های ویژه جهت جلوگیری از شرایط شیوع شان غیر ممکن است.

آکتینومیست ها باکتری های کپک مانندی هستند که در نتیجه ی هاگ گذاری و میسیلیوم(ارگانیسم های رشته ای شکل) تکثیر می یابند.آن ها از اصلی ترین تجزیه کنندگان میکروباکتریایی هستند که بعد از شکوفایی جلبکی حاصل از انواع سیانوباکتریا مشاهده شده اند(Silvery & Roach,1964).استرپتومیست ها معمول ترین گونه های حاضر در منابع آب هستند،اما میکرومونواسپرا و نوکاردیا نیز ممکن است یافت شوند.در آب سطحی،مشکلات طعم و بو به رشد جلبک ها و تجزیه ی بیولوژیکی آن ها نسبت داده می شود، و اغلب رابطه ی همزیستی بین ارگانیسم های مختلف وجود دارد،مانند جلبک و آکتینومیست ها.

در سال های اخیر خصوصیات شیمیایی ترکیبات ایجاد کننده ی بوهای ناشی از جلبک،سیانوباکتریا و آکتینومیست ها به طور دقیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.ساختار ترکیبات جداسازی شده ی ناشی از ارگانیسم های آبی مولد بو در جدول ۲ ارائه شده است.همان گونه که انتظار می رود،ترکیبات ایجاد کننده ی بو از ترکیبات نسبتا ساده ای مانند مرکاپتان ها تا ترکیبات پیچیده ای مانند MIB متغیر می باشند.

جدول ۲ – ساختار های انواع ترکیبات جداشده از میکروارگانیسم های ایجاد کننده ی بو در محیط آبی

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب2

تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب۲

 

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

مقالات مرتبط :

منابع مولد طعم و بو در منابع دستگاه تصفیه آب

اندازه گیری طعم و بو در دستگاه تصفیه آب

تشخیص و کیفیت سنجی دستگاه تصفیه آب صنعتی

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب

 

پست های مرتبط

1 نظر در “تأثیرات میکروارگانیسم ها در دستگاه تصفیه آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *