تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه


تصفیه آب چاه بسیار موضوع پیچیده و متنوعی است و بستگی به آب چاه و نوع مصرف آن طراحی میشود . چاه های بسیاری در کشور ما وجود دارد که از آب آنها برای مصارف مختلفی استفاده میگردد . این چاه ها متناسب با نوع نیاز و نوع مصرف نیاز به تصفیه آب دارند . مصارف چاه ها عبارتند از :

  • استفاده برای تأمین آب شرب
  • حفر چاه برای تامین آب کشاورزی
  • چاه های کارخانجات
  • حفر چاه جهت دامداری

استفاده از تصفیه آب چاه برای تأمین آب شرب

 

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه متناسب با نوع مصرف طراحی میگردد . برخی چاه های عمیق که حجم برداشت آب از آنها به نسبت زیاد است متعلق به وزارت نیرو بوده و از آنها برای تأمین آب شرب شهری استفاده میگردد . این آب ها بلافاصله پس از برداشت به تصفیه خانه ها رفته و در آنجا پس از مراحل گندزدایی ، تصفیه میگردند .

تصفیه آب انواع چاه ها برای تأمین آب کشاورزی

 

وقتی استفاده از آب چاه برای کشاورزی باشد ابتدا نیاز به آنالیز آب اجتناب ناپذیر است . بر اساس میزان شوری آب ، سختی آب ، نوع املاح و همچنین نوع مصرف کشاورزی و تحلیل آن میتوان مناسب ترین دستگاه تصفیه آب را طراحی نمود . در برخی موارد با توجه به نوع آب و نوع مصرف ، استفاده از یک سیستم ساده و ارزان تصفیه آب میتواند هدف ما را برآورده نماید  .

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه های کارخانجات و کارگاه ها

 

در مواردی که چاه کم عمق زده شده و برای مصرف آب یک کارگاه یا یک کارخانه به کار میرود با توجه اهمیت وجود انواعی از باکتریهای بیماریزا ، لزوم استفاده از تصفیه آب با آنالیز دقیق اجتناب ناپذیر است . در برخی از چاه ها احتمال الوده بودن آب به فاضلاب انسانی نیز زیاد است که با آنالیز میتوان به آن دست یافت .

نکته : زلال بودن و ظاهری بدون بو و بدون رنگ به منزله ی عدم وجود باکتری و میکروارگانیسم ها نیست .

تصفیه آب چاه جهت دامداری

تصفیه آب چاه برای دامداران ، تقریبا مشابه تصفیه آب جهت مصارف شرب است و طراحی تصفیه آب و روند استفاده از آن مبتنی بر آنالیز آب چاه و میزان مصرف ؛ طراحی میگردد.

مقالات مرتبط :

گندزدایی آب

تصفیه آب استخر

تصفيه آب پرورش ماهي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ