تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

فیلتر مینرال

نوعی از فیلتر که شامل مواد معدنی مفید آب میباشد را فیلتر مینرال مینامند . فیلتر مینرال به عنوان یک فیلتر افزودنی شناخته میشود.

مواد معدنی مفید آب در برخی از انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی و براساس نیاز پروژه مورد استفاده قرار می گیرد .

اما وجود فیلتر مینرال در تصفیه آب خانگی ، تقریبا الزامی است ؛ چراکه با حذف املاح به صورت غیرهوشمند در مراحل تصفیه آب ، مواد مفید آب نیز به حداقل میزان خود میرسد فلذا استفاده از مینرال میتواند کسری املاح مفید آب آشامیدنی را تأمین کند .

mineral filter

فیلتر مینرال تصفیه آب

فیلتر مینرال در دستگاه تصفیه آب خانگی بعنوان فیلتر ششم مورد استفاده قرار میگیرد .

 

مقالات مرتبط:

فیلتر پست کربن

هوزینگ شفاف

فیلتر الیافی

مطالعه کنید...
ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی جهت فرآیند تصفیه آب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش