تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

تصفیه آب

تصفیه آب

به عملی که در ان آب از املاح تصفیه میشوندتصفیه آب گفته میشود . تصفیه آب چندین مدل دارد که بخشی از آنها مربوط به استفاده خانگی بوده و برخی از انواع آن نیز مربوط به تصفیه آب صنعتی میباشد .

در جهان تصفیه آب به عنوان یک علم با تکنولوژیهای متفاوت در امده است که پژوهشگران و متخصصان و شرکت های تجاری بسیاری در این زمینه در حال فعالیت هستند.

تصفیه آب از روشهای متعددی برخوردارست . برخی از این روشها عبارتند از :

اسمز معکوس

فیلتراسیون

رزین

ازن

میعان

تبادل یونی  و غیره

این روشها هر کدام در مدلهای مختلف تصفیه آب به کاربرده میشوند .

مدلهای اصلی تصفیه آب از نظر مصرف عبارتند از :

تصفیه آب خانگی

تصفیه آب صنعتی

که برای هرکدام در لینکهای خودشان به طور مفصل صحبت شده است که مطالعه آنها را پیشنهاد میدهیم.

مطالعه کنید...
آلاینده ها در فرآیند تصفیه آب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش