تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

تصفیه آب

تصفیه آب

به عملی که در ان آب از املاح تصفیه میشوندتصفیه آب گفته میشود . تصفیه آب چندین مدل دارد که بخشی از آنها مربوط به استفاده خانگی بوده و برخی از انواع آن نیز مربوط به تصفیه آب صنعتی میباشد .

در جهان تصفیه آب به عنوان یک علم با تکنولوژیهای متفاوت در امده است که پژوهشگران و متخصصان و شرکت های تجاری بسیاری در این زمینه در حال فعالیت هستند.

تصفیه آب از روشهای متعددی برخوردارست . برخی از این روشها عبارتند از :

اسمز معکوس

فیلتراسیون

رزین

ازن

میعان

تبادل یونی  و غیره

این روشها هر کدام در مدلهای مختلف تصفیه آب به کاربرده میشوند .

مدلهای اصلی تصفیه آب از نظر مصرف عبارتند از :

تصفیه آب خانگی

تصفیه آب صنعتی

که برای هرکدام در لینکهای خودشان به طور مفصل صحبت شده است که مطالعه آنها را پیشنهاد میدهیم.

مطالعه کنید...
ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی جهت فرآیند تصفیه آب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش