تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

وظایف سیستم خدمات بهداشت تصفیه آب در ایالات متحده

دستگاه تصفیه آب

سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب بخشی از مجموعه وزارت بهداشت بود که به طور غیر مستقیم در تنظیم استانداردهای کیفی آب در ایالات متحده نقش کلیدی داشت.در کنگره سال 1893 ایالات متحده با تصویب قانون “قرنطینه بین ایالتی” به سیستم خدمات بهداشت عمومی اجازه داد تا قوانین لازم برای متوقف کردن گسترش بیماری های واگیردار را وضع نماید.توانایی شناسایی باکتری ها همراه با معرفی کلر به عنوان گندزدایی مؤثر در سال 1902 منجر به وضع استانداردهای کیفی آب گردید.

سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب در سال 1914 استانداردهای اولیه منابع آب آشامیدنی را برای عموم اعلام نمود.استانداردها همه وسائط حمل و نقل بین ایالتی از قبیل قطارهای تجارتی،هواپیماها و اتوبوس ها را شامل می شد.حداکثر مجاز شمارش بشقابی باکتریایی و کلی باسیلوس (یک باکتری از خانواده ی کلیفرم) از مواردی بودند که در آن استانداردها مشخص شده بود.

به دنبال ورود سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب به عرصه ی قانونگذاری،استانداردها به سرعت توسعه یافتند.در طی 50 سال بعد،سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب استانداردهای بسیار زیادی را برای مواد معدنی،فلزات و رادیونوکلوئیدها و مواد آلی (در بازبینی سال های 1962،1946،1942،1925) منتشر کرد.

سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب در سال 1969 انجمن بررسی منابع آب (CWSS) را برای ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی،تجهیزات منابع آب،و برنامه های نظارتی باکتریولوژیکی در ایالات متحده مدیریت نمود.هدف از این بررسی،ارزیابی تطابق آب آشامیدنی ایالات متحده با استانداردهای آب آشامیدنی سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب و تعیین نوع برنامه های نظارتی در محل بود.از نتایج این بررسی می توان به نقش انجمن بررسی منابع تصفیه آب در تصویب نهایی قانون آب آشامیدنی سالم اشاره داشت.

مطالعه کنید...
تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب

پس از تأکید اساسی بر کنترل باکتری های منتقله از طریق آب،پارامترهای جدیدی به منظور تعیین حد مجاز سایر آلاینده ها با اثرات حاد (مانند آرسنیک) یا اثرات ناسازگار بر جنبه زیبایی شناسی تصفیه آب به استانداردها اضافه شد.

در سال 1925 تعدادی از پارامترهای زیبایی شناسی (رنگ،طعم و بو) و مواد معدنی خاص (کلرید،مس، آهن،سرب،منیزیم،سولفات و روی) به استانداردهای تصفیه آب اضافه شد.

همه ی مواد معدنی به جز سرب،با طعم و یا جنبه زیبایی شناسی تصفیه آب مرتبط هستند.در سال 1942 چند ترکیب دیگر نیز به استانداردها اضافه شدند.این ترکیبات شامل سلنیوم،جامدات محلول،کدورت،فلورید، منگنز،آلکیل بنزن سولفانات و فنول بودند.دو ترکیب اشاره شده ی آخر در زمره ی اولین ترکیبات آلی خاص اضافه شده به این استانداردها بودند.

استانداردهای منتشره در سال 1946 شبیه به استانداردهای سال 1942 بود،جز آن که حد مجازی برای کروم نیز در نظر گرفته شده بود.

در سال 1962 به دنبال آغاز دوره اتمی شدن،استانداردهای سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب رادیوم () ، استرانسیوم () و فعالیت جرم بتا را نیز در نظر گرفت.اضافه شدن یک شاخص آلی (استخراج کربن کلروفرم) و همچنین ترکیبات سمی (کادیوم،سیانید،نیترات) انعکاسی از سرعت پیشرفت صنعت شیمی پس از جنگ و اطلاعات جدید اثرات سم شناسی در آن دوره است.آخرین فعالیت سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب قبل از آن که اجرای استانداردهای وضع شده به شکلی جدید آن یعنی سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه آب تحت نظارت قرار گیرد،پیشنهاد پارامترهای دیگری همچون آفت کش ها،بور و یون اورانیل بود.

سیستم دو لایه ای در تصفیه آب

ویژگی مهم دیگر استانداردهای سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب پیدایش یک سیستم دولایه ای بود، که در سال 1925 آغاز به کار کرد.آلاینده های کیفی تصفیه آب هم به وسیله حد قابل تحمل و هم به وسیله ی حد مجاز که به چگونگی تأثیر آلاینده وابسته بودند کنترل می شدند.حد قابل تحمل برای ترکیباتی وضع شده بود که اگر غلظت ترکیبات بیش از غلظت تعیین شده بود زمینه را برای نپذیرفتن منبع از سوی هیات متشکله ایجاد می نمود.از این چنین ترکیباتی می توان به آرسنیک،کروم و سرب اشاره نمود.لایه ی دیگر،حدود پیشنهادی برای غلظت های ترکیباتی است که نمی بایست از حد مجاز بیشتر باشند مگر آنکه منابع مناسب دیگری در دسترس نباشد؛مواردی از این قبیل شامل کلرید،آهن و سولفات می باشد.این چنین تمایزاتی مقدمه ای بر قوانین و استانداردهای کنونی است که در آن حد قابل تحمل منطبق بر استانداردهای اولیه تصفیه آب به منظور حفاظت سلامت عمومی و حدود پیشنهادی متناظر با استانداردهای ثانویه برای رفاه عمومی یا زیبایی شناسی در نظر گرفته شده است.

سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب

سیستم خدمات بهداشت عمومی تصفیه آب

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش