تخلفات ، اخطارها و جریمه ها در تصفیه آب

تخلفات در تصفیه آب

تخلفات در تصفیه آب


تصفیه آب

سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده مباحث مربوط به تخلفات شبکه های آب عمومی را به قوانین ملی اولیه آب آشامیدنی (NPDWR) ارجاع میدهد . همانطور که در مقالات دیگر توضیح داده شد ، مقبولیت شامل :
1 – دستیابی به حداقل سطح الاینده یا فن آوری های مورد نیاز تصفیه آب
2- اجرای پایش ها در زمان ومکان مناسب
3- استفاده از روشهای آزمایشگاهی تایید شده
4- دستیابی به همه ی گزارشات و ملاحظات ثبت شده
می باشد .
هنگامی که شبکه ی آب عمومی از قوانین ملی اولیه آب آشامیدنی تخطی کند ، می بایست مورد تذکر واقع شود . این اخطارها شامل درج در روزنامه یا در موارد جدی تر انتشار از طریق رادیو و تلویزیون است . ملاحظات مربوط به اخطارها از متن اصلی قانون آب اشامیدنی سالم استنتاج شده و متناسب با تخطی صورت گرفته اعمال می شود . سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده ممکن است واکنش حقوقی را علیه یک شبکه ی آب پیگیری نماید ، یا مباحث دستورات اجرایی را برای تخطی از قوانین آب آشامیدنی مبنای کار خود قرار دهد . یک شبکه ی آب که با قوانین آب اشامیدنی تطبیق پذیری ندارد میتواند به ازای هر روز تا مبلغ 25000 دلار جریمه شود . !
اشتباهات و بخشودگی های مرتبط با تصفیه آب
سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده میتواند مسائل مربوط به اشتباهات و بخشودگیهای قوانین ملی آب آشامیدنی و تصفیه شده را بررسی نماید ، اما این امر تنها زمانی حاصل می شود که پس از به کار گیری بهترین فن آوری در دسترس در یک شبکه ی آب و اجرای قوانین آب آشامیدنی ، تلاش ها به شکست منجر شده باشد . اشتباهات در تصفیه آب باید شامل فهرستی از مراحل انجام گرفته از سوی سازمانهای آب باشد که در جهت دستیابی به مقبولیت صورت گرفته است .
همچنین چنانچه تلاشهای صورت گرفته از سوی شبکه تصفیه آب متقاعد کننده باشد ، ایالت میتواند بخشودگی هایی را در قوانین آب آشامیدنی اعمال نماید . این عوامل شامل هزینه هایی است که یک شبکه قادر به تأمین آنها برای دستیابی به حداقل سطح آلاینده یا یک فن آوری تصفیه آب نباشد .

تخلفات در تصفیه آب

تخلفات در تصفیه آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ