تخلفات در تصفیه آب

تخلفات ، اخطارها و جریمه ها در تصفیه آب

تصفیه آب سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده مباحث مربوط به تخلفات شبکه های آب عمومی را به قوانین ملی اولیه آب آشامیدنی (NPDWR) ارجاع م...

ادامه مطلب

دستگاه تصفیه آب معصومی

تصفیه آب معصومی

تصفیه آب معصومی یکی از شرکت های قدرتمند در حوزه صنعت تصفیه آب در کشور ایران بوده که میتوان گفت اغلب تولید داخل کشور دستگاه تصفیه آب توس...

ادامه مطلب

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰ گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 400 گالن در شبانه روز معادل 1600 لیتر با روش اسمز معکوس این دستگاه شامل شامل مراحل زیر میباشد : ف...

ادامه مطلب

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 300 گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۳۰۰ گالن

تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 300 گالن در شبانه روز معادل 1200 لیتر با روش اسمز معکوس این دستگاه شامل شامل مراحل زیر میباشد : فیلتر ال...

ادامه مطلب