تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

نوشته هایی با برچسب "تصفیه آب"

گندزدایی آب

گندزدایی آب

تصفیه آب گندزدایی با کلر کلر متداول‌ترین ماده شیمیایی است که در تصفیه آب برای گندزدایی آب و پساب استفاده می‌شود. تأثیر کلرزنی بر ترکیب شیمیایی ماده آلی در سیستم‌های آبی از زمان گزارش Rook درباره‌ی تشکیل کلروفرم در آب آشامیدنی در سال ۱۹۷۴ موضوع تحقیقات گسترده‌ای قرار گرفته است.ترکیبات نمونه واری که بر اثر […]

ادامه مطلب ...
نیترات و تصفیه آب

نیترات و تصفیه آب

تصفیه آب قادر به حذف نیترات های محلول در آب می باشد. نیترات از جمله مواد اضافی و ناخالصی است که دارای حلالیت بسیار بالایی در آب می باشد و بدون بو و رنگ است و با روش های معمولی تصفیه آب قابل جداسازی از آب نمی باشد. به همین جهت نیازمند روش های پیشرفته […]

ادامه مطلب ...
مواد آلی طبیعی در تصفیه آب

مواد آلی طبیعی در تصفیه آب

مواد آلی طبیعی در تصفیه آب اصطلاحی است که برای توصیف ماتریس پیچیده‌ی مواد شیمیایی آلی از منابع طبیعی حاضر در تمام قسمت‌های مختلف از منابع آب به کار می رود. در منابع آب آشامیدنی،NOM اغلب با استفاده از کل کربن آلی بیان می شود.غلظت های TOC برای برخی از آب های طبیعی در شکل […]

ادامه مطلب ...
منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم

توجه: یک دالتون به عنوان واحد جرم اتمی (Atomic Mass Unit) نیز شناخته می‌شود و برابر با ۱٫۶۶۰۵۴ضربدر ده به توان ۲۴- گرم است[.ترکیب عنصری ماده آلی طبیعی در حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد کربن،۴ تا ۵ درصد هیدروژن،۳۵ تا ۴۰ درصد اکسیژن و یک درصد نیتروژن است. در علوم تصفیه آب،هیومات‌های آبی بر‌اساس حلالیت […]

ادامه مطلب ...
منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش سوم

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش سوم

مواد بیولوژیکی متعلق به تصفیه آب معمولا متشکل از پلیمرهای چهار گروه اصلی ترکیبات آلی یعنی: کربوهیدرات ها،چربی‌ها،آمینو اسیدها و اسید‌نوکلئیک‌ها محسوب می شوند. مواد آلی طبیعی متشکل از این‌چنین مواد شیمیایی و محصولات واکنش های شیمیایی زنده و غیر زنده بین مولکول‌های مواد آلی طبیعی یا مواد آلی طبیعی و مواد معدنی آب در تصفیه […]

ادامه مطلب ...

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش