تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

فرآیندهای مرتبط با کیفیت آب

مروری بر فرآیندهای مرتبط با کیفیت آب در تتصفیه آب

معیارهای کیفیت آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و اغلب در زمینه ی تأمین آب بحث برانگیز است. در ارتباط با کیفیت آب،اساس کار مبنا قرار دادن سطح پایینی از ترکیباتی است که شیوع بیماری هایی نظیر سرطان را در پی داشته باشد.پس از تصویب قانون آب آشامیدنی سالم در سال 1974،مسئولیت اصلی وضع استانداردهای کیفیت آب از سازمان های ایالاتی و محلی به دولت فدرال داده شد.استانداردها و قوانین کیفیت آب در تصفیه آب به چند دلیل برای مهندسین محیط با اهمیت هستند.از موارد تأثیرپذیر توسط استانداردهای تصفیه آب می توان به :

1- انتخاب منبع آب خام برای تصفیه آب،

2- انتخاب فرآیندهای تصفیه آب و معیارهای طراحی،

3- گستره ی دامنه گزینه ها برای اصلاح تصفیه خانه های موجود به منظور دستیابی به استانداردهای حال یا آیندهتصفیه آب،

4- هزینه هایتصفیه آب و

5- مدیریت مواد باقی مانده

اشاره کرد.

عموما قوانین کیفیت آب در تصفیه آب به صورت مراحل منطقی اشاره شده در ذیل شکل می گیرند:

1- تعیین کاربری های سودمند

2- گسترش معیارها

3- اعلام استانداردهای جدید

4- تعیین اهداف

 

اگرچه تفاوت های زیادی بین واژه های معیار،استاندارد و هدف وجود دارد،اما به کار بردن آن ها به جای یکدیگر متداول است.به هر حال همه ی این موارد تحت گروه عمومی قوانین کیفیت آب در تصفیه آب قرار می گیرند. روابط بین مراحل مختلف فرآیند قانون گذاری تعیین کیفیت آب در شکل 1 توضیح داده شده است.

 

IMG_20151113_170641

شکل 1 –مراحل مختلف فرآیند مرتبط با تعیین استانداردهای کیفیت آب در تصفیه آب

مطالعه کنید...
تصفیه آب،تخصصی است از هرجایی نخرید!

333

مقالات مرتبط :

بهترین فن آوری تصفیه آب

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش