مگر آب در تصفیه خانه تصفیه نمیشود؟

این سوالی است که بسیاری از افرادی که هنوز تصفیه آب خرید نکرده اند به دنبال پاسخ آن هستند و یا اگر از تصفیه آب خانگی استفاده میکنند تصور دارند که آب تصفیه نشده است ! در حالیکه اینطور نیست . در پاسخ به این سوال به سه موضوع اشاره شده است : ۱-عدم امکان تصفیه … ادامه خواندن مگر آب در تصفیه خانه تصفیه نمیشود؟