گسترش معیارها در فرآیندهای آب

گسترش معیارها در فرآیندهای آب

گسترش معیارها در فرآیندهای آب


معیارهای کیفیت آب در طراحی تصفیه آب به وسیله ی گروه های مختلفی از غلظت ترکیبات مشخص گسترش یافته است،به منظور حفظ یک کاربری سودمند،غلظت های ترکیبات مشخص نبایست از حد تعریف شده تجاوز نماید.

در نهایت این معیارها از طریق قوانین یا قضاوت به استاندارد تبدیل می گردند،معیارها،پیشنهاد یا توصیه هایی هستند که تأثیری در اجرای قوانین قبلی ندارند.گسترش معیارها به منظور کاربری های سودمند متفاوت،به آرامی و تنها بر اساس اطلاعات و قضاوت علمی بدون توجه به فن آوری ها یا امکانات اقتصادی موجود صورت می گیرد.

filtrationprocess

filtrationprocess

برای یک ترکیب مشخص می توان معیارهای مجزایی برای آب آشامیدنی (براساس اثرات بهداشتی یا ظاهری) وضع نمود.همچنین برای آب های استفاده شده در پرورش ماهی و سخت پوستان(بر اساس اثرات سمی)،آب های صنعتی(بر اساس کاهش مداخله با فرآیندهای صنعتی خاص)نیز می توان معیارهای مجزایی وضع نمود.

منابع اطلاعات اصلی استفاده شده برای گسترش معیارهای کیفیت آب مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ