تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

گسترش معیارها در فرآیندهای آب

معیارهای کیفیت آب در طراحی تصفیه آب به وسیله ی گروه های مختلفی از غلظت ترکیبات مشخص گسترش یافته است،به منظور حفظ یک کاربری سودمند،غلظت های ترکیبات مشخص نبایست از حد تعریف شده تجاوز نماید.

در نهایت این معیارها از طریق قوانین یا قضاوت به استاندارد تبدیل می گردند،معیارها،پیشنهاد یا توصیه هایی هستند که تأثیری در اجرای قوانین قبلی ندارند.گسترش معیارها به منظور کاربری های سودمند متفاوت،به آرامی و تنها بر اساس اطلاعات و قضاوت علمی بدون توجه به فن آوری ها یا امکانات اقتصادی موجود صورت می گیرد.

filtrationprocess

برای یک ترکیب مشخص می توان معیارهای مجزایی برای آب آشامیدنی (براساس اثرات بهداشتی یا ظاهری) وضع نمود.همچنین برای آب های استفاده شده در پرورش ماهی و سخت پوستان(بر اساس اثرات سمی)،آب های صنعتی(بر اساس کاهش مداخله با فرآیندهای صنعتی خاص)نیز می توان معیارهای مجزایی وضع نمود.

منابع اطلاعات اصلی استفاده شده برای گسترش معیارهای کیفیت آب مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

333

 

مطالعه کنید...
پمپ تصفیه آب خانگی 2500 DY
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش