تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

مواد آلی طبیعی در تصفیه آب

مواد آلی طبیعی در تصفیه آب اصطلاحی است که برای توصیف ماتریس پیچیده‌ی مواد شیمیایی آلی از منابع طبیعی حاضر در تمام قسمت‌های مختلف از منابع آب به کار می رود.
در منابع آب آشامیدنی،NOM اغلب با استفاده از کل کربن آلی بیان می شود.غلظت های TOC برای برخی از آب های طبیعی در شکل زیر ارائه شده است.غلظت‌های کل کربن آلی آب‌های زیرزمینی و سطحی به ترتیب در دامنه 2 – 0.1 میلی‌گرم بر لیتر و 20 – 1 میلی گرم بر لیتر می باشند.کل کربن آلی آب‌های کاملا رنگی در باتلاق‌ها می‌توانند در محدوده 200 – 100 میلی‌گرم بر لیتر باشد.
از گذشته اهمیت مواد آلی طبیعی در آب آشامیدنی با تأثیر آن روی کیفیت ظاهری مرتبط بوده است؛زیرا این مواد رنگ جزئی زردی به آب می‌دهند که برای بسیاری از مصرف‌ کنندگان ناخوشایند است.نگرانی‌های اخیر در مورد این ترکیبات،روی توانایی آنها در واکنش با کلر و تشکیل محصولات جانبی گندزدایی ک اغلب سرطان‌زا هستند، متمرکز شده است.وجود این ترکیبات روی بسیاری از پارامترها و فرآیندهای کیفیت آب دستگاه تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی تأثیر‌گذار است.

مواد آلی طبیعی در تصفیه آب

مواد آلی طبیعی در تصفیه آب

مطالعه کنید...
تصفیه آب چاه
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش