منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم


توجه: یک دالتون به عنوان واحد جرم اتمی (Atomic Mass Unit) نیز شناخته می‌شود و برابر با 1.66054ضربدر ده به توان 24- گرم است[.ترکیب عنصری ماده آلی طبیعی در حدود 45 تا 60 درصد کربن،4 تا 5 درصد هیدروژن،35 تا 40 درصد اکسیژن و یک درصد نیتروژن است.
در علوم تصفیه آب،هیومات‌های آبی بر‌اساس حلالیت در اسید و قیا معمولا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: اسید هیومیک(HA) که در محلول‌های قلیایی رقیق محلول بوده اما بعد از اسیدی شدن رسوب می‌دهد،و اسید‌فولیک (FA) که در محلول با pH پایین باقی می‌ماند.ویژگی‌های ساختمانی HA و FA مشابه هستند،اما از لحاظ وزن مولکولی و ترکیب گروه عامل با هم متفاوت می‌باشند.وزن مولکولی اسیدهای فولیک از 200 تا 1000 گرم بر مول تغییر می‌کند در حالی که وزن مولکولی اسید هیومیک تا 200000 گرم بر مول هم می‌رسد.اسید فولیک حاوی ترکیبات اکسیژن‌دار بیشتری در واحد وزن نسبت به اسید هیومیک است.با این وجود به خاطر ماهیت اختیاری این طبقه بندی،اصطلاح مواد هیومیکی غالبا به مجموع FA و HA اطلاق می‌شود.

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش چهارم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ