تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش دوم

در جدول زیر به تأثیر مواد آلی طبیعی بر پارامترها و فرآیندهای کیفیت تصفیه آب اشاره می شود:

منشا شیمی ترکیبات آلی اب

منشا شیمی ترکیبات آلی اب

ترجمه دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

مطالعه کنید...
برخی از کاربردهای تصفیه آب که ممکن است ندانید
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش