تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

قلیائیت آب در سیستم های تصفیه آب

قلیائیت در سیستم های تصفیه آب معیاری از توانایی آب برای مقاومت در برابر تغییرات pH می باشد.قلیائیت در آب به خاطر وجود سیستم های اسیدی ضعیفی است که یون های هیدروژن تولید شده توسط سایر واکنش ها را مصرف و یا یون های هیدروژن مورد نیاز سایر واکنش ها را تولید می کنند، این فرآیند باعث انجام فعالیت های شیمیایی یا بیولوژیکی در داخل آب بدون تغییر pH می شود.
سیستم کربناتی منبع اصلی قلیائیت می باشد.اگرچه فسفات ها، سیلیکات ها،بورات ها،کربوکسیلات ها و سیستم های اسیدی ضعیف نیز می توانند در ایجاد قلیائیت مؤثر باشند.قلیائیت توسط تیتراسیون با اسید تعیین شده و نتایج بر حسب میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم بیان می شود.

قلیائیت در تصفیه آب

قلیائیت در تصفیه آب

مطالعه کنید...
دستگاه تصفیه آب خانگی کویر
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش