شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش چهارم

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش چهارم

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش چهارم


مشاهده ی میکروسکوپی
از مشاهده ی میکروسکوپی برای تعیین اندازه ذره در تصفیه آب استفاده می شود.در بعضی موارد برای شناسایی دقیق منشأ ذره از دیگر روش های تجزیه و تحلیل استفاده می گردد.
اغلب ذرات اختصاصی را به وسیله ی قرار دادن حجم مشخصی از نمونه در محفظه شمارش ذرات و اضافه نمودن رنگی که موجب تباین ذره شود شمارش می کنند.همچنین ممکن است از نرم افزارهای تصویری برای به دست آوردن ارزیابی کمی خصوصیات ذره استفاده نمود.تصاویر ذرات آب از یک دوربین دیجیتال متصل به یک میکروسکوپ به دست می آید و برای تجزیه و تحلیل تصاویر از نرم افزارهایی برای تعیین اندازه، شکل، مساحت سطح، نسبت های محیطی و مرکز ثقل ذره استفاده می گردد.این موضوع در تصفیه آب صنعتی نیز کاربرد دارد.

مثال هایی از انواع روش های محاسبه اندازه ذره: (a) نوع آزمایشگاهی که به کامپیوتر متصل است (تجزیه و تحلیل بر روی سیلندرهای درجه بندی با قلم ثبات متصل به آن) (b) یک دستگاه میکروفیلتراسیون که برای کنترل توزیع اندازه ذره استفاده می شود.

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش چهارم

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش چهارم

ترجمه دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ