تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش چهارم

مشاهده ی میکروسکوپی
از مشاهده ی میکروسکوپی برای تعیین اندازه ذره در تصفیه آب استفاده می شود.در بعضی موارد برای شناسایی دقیق منشأ ذره از دیگر روش های تجزیه و تحلیل استفاده می گردد.
اغلب ذرات اختصاصی را به وسیله ی قرار دادن حجم مشخصی از نمونه در محفظه شمارش ذرات و اضافه نمودن رنگی که موجب تباین ذره شود شمارش می کنند.همچنین ممکن است از نرم افزارهای تصویری برای به دست آوردن ارزیابی کمی خصوصیات ذره استفاده نمود.تصاویر ذرات آب از یک دوربین دیجیتال متصل به یک میکروسکوپ به دست می آید و برای تجزیه و تحلیل تصاویر از نرم افزارهایی برای تعیین اندازه، شکل، مساحت سطح، نسبت های محیطی و مرکز ثقل ذره استفاده می گردد.این موضوع در تصفیه آب صنعتی نیز کاربرد دارد.

مثال هایی از انواع روش های محاسبه اندازه ذره: (a) نوع آزمایشگاهی که به کامپیوتر متصل است (تجزیه و تحلیل بر روی سیلندرهای درجه بندی با قلم ثبات متصل به آن) (b) یک دستگاه میکروفیلتراسیون که برای کنترل توزیع اندازه ذره استفاده می شود.

شناخت ذرات آب

شناخت ذرات آب

ترجمه دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

مطالعه کنید...
فروش ویژه تابستان
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش