شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش پنجم

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش پنجم

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش پنجم


ارتباط سلامتی و خصوصیات زیبایی شناسی
گستره ی تأثیر ذرات بر کیفیت آب به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی ذرات بستگی دارد.ذرات به علت اندازه ی کوچکی که دارند فضای سطحی زیادی ایجاد می کنند که می توان از این ویژگی به عنوان پتانسیل جذب سطحی مواد سمی، فلزات سنگین و هیدروکربن های کلردار از آنها استفاده نمود.
ورود ذرات به دستگاه گوارش ممکن است باعث بیماری هایی با تأثیرات حاد یا مزمن در انسان گردد.به علت حفاظت ذرات بزرگ از باکتری ها، وجود این ذرات می تواند در فرآیند گندزدایی تداخل ایجاد کند.علاوه بر این،مواد آلی طبیعی می تواند روی ذرات جذب شده و به طور مشابه فرآیند گندزدایی تأثیر منفی گذارند.

عملکرد حذف در طی فرآیندهای تصفیه آب

ذرات موجود در آب بر روی فرآیندهای تصفیه آب که شامل انعقاد،ته نشینی،فیلتراسیون،جداسازی غشایی، و گندزدایی می باشد تأثیر می گذارد.کدورت و محاسبه اندازه ذره به روش الکترونیک از جمله روش های رایج در تخمین عملکرد فرآیندهای تصفیه آب می باشند.استفاده از این ابزار مخصوصا برای پایش فرآیندهای تصفیه آب در نقاط گوناگون مفید می باشد.همچنین ممکن است از روش های پایش به منظور کنترل اثر بخشی مواد گندزدا و تأثیرات مطلوب صافی های شنی تند استفاده گردد.

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش پنجم

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش پنجم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ