تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش دوم

مبانی کیفی تشکیل دهنده ذرات در تصفیه آب

روش هایی که برای مبانی کیفی ذرات و تجزیه و تحلیل آنها در تصفیه آب به کار می رود شامل روش های وزن سنجی، محاسبه اندازه ذرات به روش الکترونیکی و مشاهده ی میکروسکوپی آن می باشد.
اگر چه قوانین در مورد ترکیبات ذره ای معمولا بر اساس اندازه گیری کدورت است، اما پایش ذرات در محاسبه تمام فرآیندهای تصفیه آب لازم است.با اندازه گیری کدورت نمی توان به خصوصیات کیفی ذرات دست یافت، در حالی که با استفاده از میکروسکوپ و به کارگیری روش هایی با درجه اعتماد پذیری زیاد می توان به مبانی کیفیت ذرات رسید. به هرحال، به دلیل محدودیت روش های تحلیل ذرات، استفاده بیش از یک روش برای ارزیابی داده های کیفی آب توصیه شده است.
روش های وزن سنجی در تصفیه آب صنعتی
در این روش با استفاده از یک فیلتر و عبور حجم مشخصی از آب میزان کل جرم ذرات موجود در نمونه مشخص می گردد.با استفاده از غشاهایی با اندازه های متفاوت روزنه می توان توزیع اندازه ی ذرات را در یک نمونه مشخص نمود.همچنین به منظور تعیین توزیع اندازه ی ذرات می توان از دستگاه شمارش الکترونیک ذرات استفاده نمود.

شناخت ذرات آب

شناخت ذرات آب

ترجمه دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

مطالعه کنید...
تصفیه آب ارزان شامل چه برندهایی است؟
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش