تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

دیگر منابع طبیعی مواد آلی موجود در تصفیه آب – بخش اول

تصفیه آب

علاوه بر مواد سلولی، گروهی از گیاهان و میکروارگانیسم‌ها از طریق فرآیندهای دفع فعال متابولیک وارد محیط آب می گردند.
برای مثال متیل ایزو بورنئول (MIB) و ژئوسمین، باعث ایجاد بو و طعم کپک زدگی در سیستم های آبی می‌شوند که جلبک‌ها و آکتینومیست‌ها در آنها به وفور یافت می‌شوند؛که این با استفاده از روش‌های تصفیه آب قابل اصلاح است.برخلاف موادی با منشأ بیولوژیکی،مواد شیمیایی نفتی به ندرت در آب‌های سطحی یافت می‌شوند.در عوض،متان و هیدروکربن‌های آلیفاتیک و آروماتیک با وزن مولکولی بیشتر،غالبا در آب‌های زیرزمینی مناطقی وجود دارند که گاز و نفت طبیعی با سفره‌ی آب زیرزمینی در تماس می‌باشند.
اندازه گیری و طبقه بندی مواد آلی طبیعی در طراحی تصفیه آب پیچیدگی مواد آلی طبیعی اندازه‌گیری مجزای این ترکیبات را غیرعملی می‌سازد.مواد آلی طبیعی با استفاده از پارامترهای کلی اندازه‌ گیری می‌شوند.متداول‌ترین پارامترها در تصفیه آب صنعتی عبارتند از:
کل کربن آلی(TOC)،کل کربن آلی محلول(DOC)،کربن آلی قابل جذب(AOC)،جذب ویژه UV(SUVA). به منظور انجام تحقیقات بیشتر مواد آلی طبیعی را می‌توان با در نظر گرفتن خصوصیاتی از قبیل آب‌گریزی قطبیت یا وزن مولکولی جداسازی نمود.

مواد آلی طبیعی آب

مواد آلی طبیعی آب

333

مطالعه کنید...
دستگاه تصفیه آب RO-UK-555
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش