تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

خصوصیات آب در سیستم های تصفیه

تصفیه آب

 

خصوصیات کیفی آب اغلب بر اساس عوامل فیزیکی، شیمیایی(آلی،معدنی)، یا بیولوژیکی و یا بر اساس عوامل مرتبط با سلامتی یا زیبایی شناسی طبقه بندی می شود.عملا برای توصیف کردن آب،باید نمونه برداری و روش های تجزیه – تحلیل خاصی را مورد استفاده قرار داد.برای نشان دادن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و برخی روابط سودمند به منظور توصیف نتایج تجزیه – تحلیل از روابط خاصی استفاده می شود.
نمونه برداری آب
برنامه ریزی جهت نمونه برداری شامل مراحل زیر می باشد:
۱- اطلاعات راجع به ویژگی های موجود در منابع آب،
۲- جمع آوری اطلاعات که توسط دستگاه های خودکار انجام می گردد،
۳- استفاده از اطلاعات که می تواند عملکرد یا فرآیندهای تصفیه آب را بهبود بخشد،
۴- استفاده از اطلاعات برای طراحی برنامه های جدید،
۵- گزارش اطلاعات که برای اصلاح نیاز به حمایت های قانونی دارد.
اطلاعات کیفی آب در نهایت به عنوان پایه ای برای طراحی و نگهداری تجهیزات تصفیه آب آشامیدنی به کار خواهد رفت، روش های نمونه برداری مورد استفاده می بایست اطمینان لازم از نمایانگر بودن نمونه ی بدست آمده از کل را داشته و همچنین قابل اعتماد و تکرارپذیر باشد(شکل ۷).روش های نمونه برداری، تجزیه و تحلیل در استاندارد متد ۱۹۹۸ وجود دارد.

مجموعه ای از وسایل و تجهیزاتی که در نمونه برداری آب به کار می رود(a) دستگاه پایش آب زیرزمینی با نقاط نمونه برداری که در اعماق مختلف قرار می دهند، (b) نمونه برداری مداوم کدورت آب خام ورودی با دستگاه میکروفیلتراسیون، (c) نمونه برداری مداوم کدورت آب تصفیه شده، اندازه ذرات و نیترات از یک واحد تصفیه آب به روش اسمز معکوس، (d) نمونه برداری مداوم آب جاری از واحدهای تصفیه آب به روش اسمز معکوس برای آزمایشات خاص و ترکیبات ویژه.

خصوصیات آب در دستگاه تصفیه

خصوصیات آب در دستگاه تصفیه

مقالات مرتبط :

مطالعه کنید...
دستگاه تصفیه آب صنعتی 4500 گالن

تصفیه نیترات آب

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش