تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

تصفیه آب و ترکیبات آلی ایجاد شده حاصل از گندزدایی آب

در فرآیندهای دستگاه تصفیه آب برای کاربردهای تجاری و مصارف انسانی تصفیه آب انواع مختلفی از ترکیبات آلی تولید می‌گردد.
این گروه از ترکیبات آلی تصفیه آب از طریق تغییرات شیمیایی مواد آلی طبیعی در مراحل گندزدایی آب در تصفیه آب تشکیل می‌شوند.برای مثال تحت شرایط واکنش‌های صورت گرفته در دستگاه تصفیه آب خانگی کلر می‌تواند مواد هیومیکی را به تری‌هالومتان‌ها و سایر ارگانوهالوژن‌ها تبدیل نماید.سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده اخیرا اقدام به انتشار دستورالعمل انتخاب گندزداهای جایگزین نموده است.

ترکیبات حاصل از گندزدایی آب

ترکیبات حاصل از گندزدایی آب

مقالات مرتبط:

گندزدایی آب

نحوه گندزدایی و تصفیه بوی آب

ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی جهت فرآیند تصفیه آب

تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب

مطالعه کنید...
آلاینده ها در فرآیند تصفیه آب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش