اسمز معکوس

تصفیه آب اسمز معکوس از یکی روش های تصفیه آب در آب شیرین کن ها و سیستم های تصفیه آب صنعتی و همچنین دستگاه تصفیه آب خانگی میباشد . اسمز معکوس روش فیزیکی بوده که اولین بار در کشور آمریکا ، دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده است . دانشمندان لب و سوریراجان کسانی بودند که توانستند … ادامه خواندن اسمز معکوس